Autentická technika Transcendentální Meditace

Transcendentální Meditace(TM) je jednoduchá přirozená nenamáhavá technika, která je vyučována systematickým, standardizovaným způsobem po celém světě tak, aby bylo zajištěno, že každý získá prokázané přínosy TM. Pokročilé programy TM jsou dostupné pouze pro ty, kteří se naučili Transcendentální Meditaci od akreditovaného učitele TM. Oficiální TM Centrum v ČR je uvedeno na této stránce. Kontaktováním centra budete mít přístup k akreditovanému učiteli TM.

Mezinárodní organizace je strukturovaná zakladatelem Transcendentální Meditace

Zakladatel techniky Transcendentální Meditace, Mahariši Maheš Jógi, strukturoval globální vzdělávací organizaci.
Učitelé TM jsou školení a cvičeni prostřednictvím této organizace. Toto zajišťuje, že technika TM je permanentně udržovaná ve své čistotě a účinnosti. Všichni akreditovaní učitelé pracují v této neziskové vzdělávací organizaci, která byla ustanovena k tomuto účelu v jejich zemi.

Akreditovaní učitelé Transcendentální Meditace

Techniku TM mohou vyučovat pouze akreditovaním učitelé TM prostřednictvím individuální instrukce, jeden pro jednoho. Náseledují skupinová semináře, která poskytují další instrukce a zajišťují, aby bylo vaše praktikování snadné a příjemné a přinášelo vám maximum přínosů.
Všichni akreditovaní učitelé TM ukončili 5 měsíční rezidenční učitelský kurz a udržují svoji akreditaci dalšími profesními kurzy pro učitele TM

Jak je kurz TM strukturovaný

Na kurzu TM, učitel zajišťuje individuální, jeden na jednoho instrukci do techniky se třemi následujícími semináři a návazný čtyř měsíční následující program. Budete mít trvalý přístup k akreditovanému učiteli TM ve své zemi a ve světě, což podpoří vaši praxi TM.

Pomoc potřebným

David Lynch Foundation

"Léčba trauma a transformování života"

Bylo uděleno více než 500 000 stependií pro děti ohrožené stresem, veterány s PTSD, oběti domácího násilí, bezdomovce a pro jiné ohrožené skupiny v mnoha zemích světa prostřednictvím partnerství s nadací David Lynch Foundation.
David Lynch Foundation

Nezisková organizace

Akreditovaní učitelé TM v České republice nabízejí TM prostřednictvím neziskové organizace Globální země světového míru, z.s.. Naučení se Transcendentální Meditace prostřednictvím naší neziskové organizace zajistí, že se naučíte autentickou, vědecky potvrzenou techniku TM, kterou založil Mahariši Maheš Jógi.