Ochrana osobních údajů

Globální země světového míru, z.s. se zavazuje chránit a respektovat vaše soukromí v souvislosti s používáním našich webových stránek www.cz.tm.org ("webová stránka") a váš zájem o transcendentální meditaci ("TM"). Tyto zásady ochrany osobních údajů ("Zásady ochrany osobních údajů") a veškeré další dokumenty uvedené v tomto dokumentu stanovují základ, na němž budou zpracovávány všechny osobní údaje, které shromažďujeme od vás nebo které nám poskytnete v souvislosti s webovou stránkou nebo TM. Přečtěte si prosím pečlivě následující informace, abyste pochopili naše postupy týkající se vašich osobních údajů a jak budeme shromažďovat, používat a zveřejňovat vaše osobní údaje.

1. INFORMACE, KTERÉ MŮŽEME SHROMAŽĎOVAT OD VÁS

Můžeme shromažďovat a zpracovávat následující informace o vás:

Osobní údaje zaslané prostřednictvím formulářů dotazů nebo rezervace událostí, jako jsou například registrace s informacemi o návštěvnosti, například vaše jméno, e-mailová adresa, telefon a povaha vašeho dotazu.

Informace o vašem využití webových stránek a informace shromážděné pomocí sledovacích technologií, jak je dále popsáno níže, které vás mohou identifikovat jako jednotlivce nebo povolit kontakt s vámi jako jednotlivce online nebo offline.

Informace shromážděné pomocí sledovacích technologií, jak je plně popsáno v části 4.

2. DŮVĚRNOST A BEZPEČNOST

Bezpečnost vašich osobních informací je pro nás důležitá. Dodržujeme obecně uznávané standardy na ochranu osobních údajů, které nám byly předloženy, a to jak během přenosu, tak i po jeho přijetí. Vaše osobní údaje neposkytujeme žádné třetí straně.

3. NEWSLETTERY NEBO JINÉ ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE

Pokud se zaregistrujete a obdržíte od nás e-mailové zpravodaje nebo propagační materiály, použijeme informace, které nám poskytnete, abychom poskytli požadované informace.

Pokud nás informujete o tom, že chcete zrušit e-mailové zpravodaje nebo propagační materiály výběrem odhlášky v dolní části této komunikace nebo zasláním e-mailu na e-mailovou adresu organizace, odstraníme vás z našeho mailingového seznamu.

Pokud zadáte své telefonní číslo prostřednictvím rezervačního systému Info Sessions, obdržíte SMS upozornění s uvedením data a času informační relace.

4. TECHNOLOGIE TRACKINGU

Globální země světového míru, z.s. s našimi analytickými partnery používají technologie jako cookies, majáky, značky a skripty, které umožňují sledovat naši webovou stránku a mechanismus, kterým jste tam přišli, buď prostřednictvím internetového vyhledávání, nebo v reakci na inzerci třetími stranami jako je Facebook nebo Google. Partneři třetích stran mohou využívat technologie, jako jsou soubory cookie, ke shromažďování informací o vašich aktivitách na webových stránkách, které vám takovou reklamu poskytují, jako jsou reklamy zaměřené na pozdější cílení. V současné době nereagujeme na signály do-not-track. Další informace o reklamách založených na vašich zájmech, včetně toho, jak zrušit používání informací o procházení webu pro účely behaviorální reklamy, naleznete na adrese www.aboutads.info/choices. Vezměte prosím na vědomí, že vás to nevylučuje z reklamy. Na těchto platformách třetích stran můžete i nadále přijímat obecné reklamy. Také se můžete odhlásit od přijímání reklam na různých zařízeních úpravou předvoleb reklamy ve svém účtu Google.

Webová stránka používá k získání statistických informací kód Google Analytics. Služba Google Analytics nastavuje soubory cookie, které nám pomohou přesně odhadnout počet návštěvníků webových stránek a objemy využití webových stránek. To je zajištěno, aby byly webové stránky k dispozici, když je chcete a byly rychlé. Další informace o tom, jak služba Google Analytics zpracovává tyto informace, naleznete na adrese www.google.com/analytics.

5. Kde uchováváme vaše osobní údaje

Veškeré informace, které nám poskytujete prostřednictvím webových stránek, jsou uloženy na našich zabezpečených serverech umístěných v USA, Velké Británii a Austrálii. Všechny platební transakce budou šifrovány pomocí technologie SSL; všechny platební informace jsou uloženy u našeho platebního procesoru a nikdy nejsou uloženy na serverech Globální země světového míru, z.s.. Kde jsme vám zadali (nebo jste si vybrali) heslo, které vám umožní přístup k určitým částem webových stránek, jste odpovědni za zachování důvěrnosti tohoto hesla. Žádáme vás, abyste s nikým nesdíleli heslo, a doporučujeme často měnit heslo.

Bohužel přenos informací přes internet není zcela bezpečný. Přestože se budeme snažit chránit vaše osobní údaje, nemůžeme zaručit bezpečnost vašich informací přenášených na webových stránkách; jakýkoli přenos je na vlastní nebezpečí. Jakmile obdržíme vaše informace, použijeme přísné postupy a bezpečnostní prvky, abychom se pokusili zabránit neoprávněnému přístupu.

6. PŘÍSTUP K OSOBNÍM INFORMACÍM A ODSTRANĚNÍ OSOBNÍCH INFORMACÍ

Svou osobní informaci můžete kdykoli získat na adrese info@tmcentrum.cz..

Chcete-li požádat o smazání vašich osobních údajů, které máme k dispozici, napište nám na info@tmcentrum.cz.

Na váš požadavek odpovíme v přiměřené lhůtě.

7. POUŽITÍ INFORMACÍ

Informace, které se týkají vás, používáme následujícími způsoby:

Chceme-li zajistit, aby obsah poskytovaný webovou stránkou byl co nejúčinněji prezentován pro vás a váš počítač nebo jiné zařízení.

Chceme-li poskytnout informace, produkty nebo služby související s názvem Globální země světového míru, z.s., které požadujete od nás nebo o kterých se domníváme, že by vás mohly zajímat, pokud jste nepožádali o neposkytování těchto informací.

Poskytnout vám komunikaci se zákaznickými službami.

K plnění našich závazků vyplývajících z dohod uzavřených mezi vámi a námi.

Chceme-li, abyste se mohli podílet na interaktivních funkcích webových stránek, pokud jste se tak rozhodli.

Upozorňovat vás na změny webových stránek nebo zprávy o TM.

Chceme-li zobrazovat naše inzeráty prostřednictvím platformy třetích stran, jako je Facebook nebo Google, na jiných webech a aplikacích nebo na vašich zařízeních.

Chceme-li vám poskytnout službu SMS.

Můžeme vás také požádat o dokončení průzkumů, které používáme pro výzkumné účely, i když na ně nemusíte reagovat.

Podrobnosti o vašich návštěvách a interakcích s webovými stránkami, včetně dopravních dat, údajů o poloze, weblogů a dalších komunikačních údajů, ať už se jedná o vlastní fakturační účely nebo jiné a informace o zdrojích, ke kterým máte přístup.

Nezveřejňujeme informace o identifikovatelných osobách společnostem, které jsou hostitelem našeho inzerátu, ale můžeme jim poskytnout souhrnné informace o našich uživatelích (např. Můžeme je informovat o tom, že 500 mužů ve věku do 30 let kliklo na jejich reklamu v libovolném dni). Tyto agregované informace můžeme také použít k tomu, abychom inzerentům pomohli oslovit takové publikum, na které chtějí cílit.

8. ZVEŘEJNĚNÍ VAŠICH INFORMACÍ

Vaše osobní údaje můžeme zveřejnit členům neziskové organizace Globální země světového míru, z.s..

Vaše osobní údaje můžeme rovněž sdělit třetím osobám takto:

Za určitých okolností, na základě vašich konkrétních požadavků, budeme muset poskytnout vaše osobní údaje třetí straně, abychom mohli poskytnout službu, kterou jste od takové strany požadovali, nebo požádat o informace od této strany. Příkladem je služba SMS. Je odpovědností třetí osoby, že schvalíte přijímání údajů, ochrana těchto informací v souladu s příslušnými zákony a použití pouze k poskytnutí požadovaných služeb nebo informací.

Pokud poskytovatelé služeb Globální země světového míru, z.s. (jako hostování, analytika trhu a poskytovatelé platebních služeb) vyžadují tyto informace k poskytování služeb pro Globální zemi světového míru, z.s.. Globální země světového míru, z.s. vyžaduje, aby každý z těchto poskytovatelů služeb souhlasil s dodržováním důvěrnosti vašich osobních informací.

S třetími stranami, jako je Facebook, aby sloužil inzerci Globální zemi světového míru, z.s. na takových platformách třetích stran.

9. ODKAZY NA STRÁNKY TŘETÍCH STRAN

Webová stránka může čas od času obsahovat odkazy na webové stránky našich partnerských sítí, inzerenty a přidružené společnosti a jiné. Pokud se budete řídit odkazem na některou z těchto externích webových stránek, upozorňujeme, že tyto webové stránky mají vlastní zásady ochrany osobních údajů a že nepřijímáme žádnou odpovědnost za tyto webové stránky ani za jejich zásady. Před odesláním osobních informací na tyto externí webové stránky zkontrolujte tyto zásady.

10. SOCIÁLNÍ MÉDIA WIDGETS

Naše webové stránky obsahují funkce sociálních médií, jako je například tlačítko Facebook Like a widgety, jako je tlačítko "Sdílet" nebo interaktivní mini-programy. Tyto funkce mohou shromažďovat adresu vašeho internetového protokolu, kterou stránku jste navštívili, nebo webové stránky a nastavit soubor cookie, který umožní funkci správně fungovat. Funkce a widgety sociálních médií jsou hostovány třetí stranou nebo hostovány přímo na našich webových stránkách. Vaše interakce s těmito funkcemi se řídí prohlášením o ochraně osobních údajů společnosti, která je poskytuje.

11. KONTAKT

Otázky, připomínky a požadavky týkající se těchto zásad ochrany osobních údajů jsou vítány a měly by být adresovány společnosti info@tmcentrum.cz. Tato politika ochrany osobních údajů je aktivní a byla naposledy aktualizována 25. května 2018.