Najděte si učitele TM

Mahariši Maheš Jógi

Mahariši Maheš Jógi je široce známý jako zakladatel Transcendentální Meditace a tuto techniku učinil dostupnou v dnešní době po celém světě.
Inspirován svým vlastním učitelem, Mahariši začal přednášet a vyučovat po celém světě od roku 1957. Vyškolil učitele téměř ve všech zemích a to vedlo všude k založení neziskových vzdělávacích organizací pro kontinuální výuku Transcendentální Meditace.

Co je Transcendentální Meditace?

Mahariši: Transcendentální Meditace je jednoduchý přirozený program pro mysl, pro spontánní bezproblémový pochod mysli ke své vlastní neohraničené podstatě. Prostřednictvím Transcendentální Meditace mysl rozvíjí svůj potenciál pro neomezené vědomí, transcendentální vědomí, sjednocené vědomí - živé pole celkového potenciálu, kde každá možnost je přirozeně dostupná vědomé mysli. Vědomá mysl si uvědomuje svou vlastní neohraničenou důstojnost, svou neohraničenou podstatu a svůj nekonečný potenciál. Transcendentální Meditace poskytuje cestu vědomé mysli k tomu, aby obsáhla celý rozsah své existence - aktivní a tiché, bodu a nekonečna. TM není přesvědčení, filozofie, životní styl nebo náboženství. Je to prožitek, přímá zkušenost, duševní technika, která se praktikuje každý den patnáct až dvacet minut.

O: Jaké jsou přínosy techniky TM?

Mahariši: Vědecké výzkumy u lidí, kteří praktikují Transcendentální Meditaci, naznačují, že tato meditace má tendenci normalizovat všechny oblasti života. Snižuje stres, zlepšuje zdraví, obohacuje duševní činnost, zlepšuje osobní vztahy a zvyšuje produktivitu práce a spokojenost v prácí.

O: Proč se to člověk musí učit, když je to přirozené?

Mahariši: Instrukce umožní, že se mysl, která je v aktivním stavu naučí zažívat své méně aktivní stavy. Zažívá postupně stále méně aktivní stavy, až nakonec nalezne transcendentální stav vědomí. Musíme si připamatovat, když se učíme TM, protože mysl většinou bloudila velmi dlouho v oblasti vědění nebo moci nebo hledání štěstí, že se musí znovu naučit nalézt sama sebe. To je důvod, proč je učení nezbytné.

O: Co je osvícení?

Mahariši: Osvícení je normální přirozený zdravý stav těla i mysli. Je výsledkem plného rozvoje vědomí a závisí na dokonalém a harmonickém fungování každé části těla a nervového systému. Když člověk využívá plný potenciál mysli a těla tímto způsobem, každá myšlenka a činnost jsou spontánně správné a blahodárné. Je to život bez utrpení. Život, který žijeme naplno a v plném smyslu. Cílem techniky Transcendentální Meditace je stav osvícení, což znamená, že zažíváme vnitřní klid, ten klidný stav nejmenšího rozrušení, i když jsme dynamicky zapojeni v aktivitě.

Ustanovte si život podle Přírodního zákona

Mahariši pracoval s výzkumníky a vzdělavateli na integraci nadčasové moudrosti lidského rozvoje s moderní vědou. Praktické přínosy Transcendentální Meditace jsou univerzální - mohou se jim těšit lidé z jakékoli kultury nebo způsobu života. Podporují růst štěstí a míru pro všechny.

Udělejte první krok
Přijďte na informační setkání

  • So 15 VIII 13:30 Úvodní přednáška
   První krok je navštívit úvodní přednášku, vstup volný registrujte se prosím. Na přednášce se naučíte:
    
   • Jaký přínos pro Vás má technika TM
    
   • Jak funguje – proces transcendování
    
   • Jak se liší od ostatních meditačních technik
    
   Úvodní přednáška je individuální nebo v malé skupině. Po přednášce máte možnost osobní konzultace a domluvy s učitelem TM. Úvodní přednáška je předpokladem pro zahájení kurzu TM, ale nezavazuje Vás začít kurz. Úvodní přednáška je určena každému, kdo projeví zájem o program TM!
    
   The first step is to attend a free introductory talk, where you will learn:
    
   • How the TM technique can benefit you
    
   • How it works – the process of transcending
    
   • How it differs from other meditation practices
    
   Following the talk there will be an opportunity to meet privately with the Teacher to discuss personal considerations. The talk is a prerequisite to joining a course but there is no commitment to learn. It is open to everyone even if you only have a mild curiosity!
    
   Miroslav u Znojma Alena Citterbergová, Husova 9, 671 72 Miroslav
  • Ne 16 VIII 13:30 Úvodní přednáška
   První krok je navštívit úvodní přednášku, vstup volný registrujte se prosím. Na přednášce se naučíte:
    
   • Jaký přínos pro Vás má technika TM
    
   • Jak funguje – proces transcendování
    
   • Jak se liší od ostatních meditačních technik
    
   Úvodní přednáška je individuální nebo v malé skupině. Po přednášce máte možnost osobní konzultace a domluvy s učitelem TM. Úvodní přednáška je předpokladem pro zahájení kurzu TM, ale nezavazuje Vás začít kurz. Úvodní přednáška je určena každému, kdo projeví zájem o program TM!
    
   The first step is to attend a free introductory talk, where you will learn:
    
   • How the TM technique can benefit you
    
   • How it works – the process of transcending
    
   • How it differs from other meditation practices
    
   Following the talk there will be an opportunity to meet privately with the Teacher to discuss personal considerations. The talk is a prerequisite to joining a course but there is no commitment to learn. It is open to everyone even if you only have a mild curiosity!
    
   Miroslav u Znojma Alena Citterbergová, Husova 9, 671 72 Miroslav
  • St 19 VIII 13:30 Úvodní přednáška
   První krok je navštívit úvodní přednášku, vstup volný registrujte se prosím. Na přednášce se naučíte:
    
   • Jaký přínos pro Vás má technika TM
    
   • Jak funguje – proces transcendování
    
   • Jak se liší od ostatních meditačních technik
    
   Úvodní přednáška je individuální nebo v malé skupině. Po přednášce máte možnost osobní konzultace a domluvy s učitelem TM. Úvodní přednáška je předpokladem pro zahájení kurzu TM, ale nezavazuje Vás začít kurz. Úvodní přednáška je určena každému, kdo projeví zájem o program TM!
    
   The first step is to attend a free introductory talk, where you will learn:
    
   • How the TM technique can benefit you
    
   • How it works – the process of transcending
    
   • How it differs from other meditation practices
    
   Following the talk there will be an opportunity to meet privately with the Teacher to discuss personal considerations. The talk is a prerequisite to joining a course but there is no commitment to learn. It is open to everyone even if you only have a mild curiosity!
    
   Miroslav u Znojma Alena Citterbergová, Husova 9, 671 72 Miroslav
Nebo nás kontaktujte ohledně schůzky

Klikněte zde pro naše zásady ochrany osobních údajů