Jednoduchá technika, která propojí jedince se
zdrojem veškeré energie, tvořivosti a inteligence,
zároveň rozpouští stres, vyživuje a obohacuje
mysl a tělo, emoce a vztahy.