Vědecky potvrzené zdravotní
přínosy TM

Stovky publikovaných výzkumných studií techniky TM dokumentují její
účinnost na stres, úzkostné fungování mozku, kardiovaskulární zdraví a více.